Jedno od najvećih grobalja u Makedoniji u Bitolju. Svake godine naša udruženja ambasadori raznih zemalja i naš ambasador iz Makedonije 15 septembra prisustvujemo komemoraciji polaganja cveća i venaca našim rodoljubima i vojnicima povodom proboja solunskog fronta.

 

 

Posle čišćenja srpskih grobalja i napornog rada članova udruženja Kajmakčalana i nakon posete srpskom groblju posetili smo i groblje francuskih vojnika koji su ostavili svoje živote u Makedoniji.

Čišćenje groblja u selu Živojno na kome se vidi da nema srpskih vojničkih spomenika zato što Makedonci i Bugari ruše i sklanjaju srpske spomenike kako bi oslobodili prostor za sahranjivanje njihovih umrlih. Ispod površine ovog zemljišta se nalaze na desetine srpskih kostiju srpskih vojnika.

Vađenje spomenika iz zemlje i vraćanje i postavljanje na njihovo ranije mesto u selu Skočiviru. Kao što se vidi na slici ostalih spomenika nema jer su namerno povađeni, odnešeni i od mnogih spomenika su građeni razni objekti u selu Skočiviru, zato je ovaj prostor veliki i prazan a ispod se nalaze grobovi naše dečice i vojnika majke Srbije.

Ovo je jedno od grobalja u Makedoniji u mestu Dobroveni, a ovaj spomenik se nije nalazio na groblju, on je podignut van groblja 1917 godine. Rodbina poginulog vojnika ovog spomenika je podigla ovaj spomenik na mestu gde je njihov sin poginuo od nagazne mine koju su postavili bugari na putu prilikom povlačenja pred našom vojskom, a naši članovi udruženja su ovaj spomenik vratili na groblje iz razloga što su meštani hteli da ga polupaju zato što su smatrali da se nalazi na njihovoj njivi.

NA OVOJ SLICI PRVI ČOVEK SA LEVE STRANE JE DRAGIŠA STRAHINJIĆ, KOJI ŽIVI U BITOLJU. DRAGIŠA JE ROĐEN U SRBIJI A SLUŽIO JE VOJSKU U BITOLJU.

Prvi čovek sa leve strane je Dragiša Strahinjić koji živi u Bitolju. Dragiša je rođen u Srbiji a služio je vojsku u Bitolju, tamo se zaljubio i oženio i ostao da živi u Bitolju. Dragiša je jedan čovek velikog formata, veliki patriota Majke Srbije. On je dugogodišnji član udruženja srpskog i sakedonskog naroda u Makedoniji i Bitolju. Kada naše udruženje i sva udruženja iz Srbije i turisti odu u Bitolj, Dragiša je nama tamo i otac i majka, bez njega mi ne bi mogli ništa da radimo i da saznamo o onome zašto smo tamo došli. Dragiša nam obezbeđuju boravak, obezbeđuje alate za čišćenje srpskih grobalja, obezbeđuje džipove za posete Kajmakčalanu. Koliko god mi radili na čišćenju grobalja Dragiša uradi više nego naših pet ljudi. Napominjemo kada mi idemo u Bitolj i druga mesta na čišćenju srpskih grobalja, sami snosimo sve troškove iz svog džepa koje nas koštaju oko 250 eura za smeštaj, prenoćišta, ishrane i svih ostalih troškova i plaćanje džipova koji nas prevoze na Kajmakčalan. Nikada nismo dobili donaciju od bilo koga, niti od našeg društva.

Članovi udruženja Kajmakčalana, posle rada i čišćenja srpskih grobalja oko Bitolja u slobodnom vremenu smo posećivali grad Bitolj u kome je nekad Branislav Nušić bio ambasador. Ovo je jedna od slika naših članova.