Ovaj objekat je kralj Aleksandar gradio da bude grobnica svih grobova u Makedoniji, da se na ovom mestu pokupe sve kosti naših vojnika koji su ostavili svoje živote po gudurama i goletima Makedonije. Međutim, ovaj objekat nikada nije završen iz političkih razloga i sada stoji kao istorijski spomenik ( ovako kako sada izgleda ) ovaj objekat se nalazi u selu Starvino sada je u fazi raspadanja.

Na magistralnom putu i mestu Udovo ovo je kosturnica naše dečice Majke Srbije. Valandovski pokolj je bio na Veliki petak 2 aprila 1915. godine I po ponoći, pod vođstvom oficira i vojvoda bugari su prešli srpsko bugarsku granicu na sedam mesta u dužini od 34 km i opkolile sve karaule i pogranična sela i pritom poklali oko 300 nenaoružanih golorukih budućih vojnika koji su bili na obuci bez ikakvog oružja i svi su sahranjeni u ovoj grobnici.

Kumanovo – Zebrenjak na ovom mestu su Osmanlije potpisale kapitulaciju osmanilskog carstva 1912 godine kada ih je srpska vojska potisnula sa Kosova i Metohije i u povlačenju ispred srpske vojske zaustavili su se u Kumanovu na ovom brdu Zebrenjak gde je naša vojska opkolila tusrku vojsku i uhvatila turskog pašu i prinudila ga da potpiše kapitulaciju na balkanskoj teritoriji i posle oko 450 godina oslobođen je Balkan i veliki deo Evrope.