GPS-GNSS uređaji

GPS-GNSS uređaji i prijemnici

Globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS), opšti standardni termin za satelitske navigacione sisteme koji omogućavaju autonomno globalno pozicioniranje. GNSS omogućava malim elektronskim prijemnicima da odrede svoju poziciju (dužinu, geografsku širinu i nadmorsku visinu) do nekoliko metara koristeći vremenske signale koje emituje radio sa satelita duž linije vida . Prijemnici izračunavaju tačno vreme i poziciju, koji se mogu koristiti u naučnim eksperimentima. Jedini potpuno funkcionalan GNSS sistem do 2009. bio je američki globalni sistem pozicioniranja (GPS) NAVSTAR. Ruski GLONASS je GNSS sistem koji se trenutno priprema za pun rad. Sistem pozicioniranja Galileo EU se trenutno primenjuje i očekuje se da će biti pokrenut 2020. godine pa nadalje.

GPS-GNSS uređaji

GNSS je sistem koji pruža praćenje s naprednom tаčnošću i integritetom korisnim za civilnu navigaciju klasifikovani su na sledeći način:

GNSS-1 jeste sistem prve generacije i kombinacija postojećih satelitskih navigacionih sistema (GPS-a i GLONASS-a)

GNSS-2 jesu sistemi druge generacije koji nezavisno pružaju podršku potpunim civilnim satelitskim navigacionim sistemima kao  na primer evropskom pozicijskom sistemu – Galileo. Ovi sistemi će omogučiti praćenje s tačnošću i integritetom potrebnim za civilnu navigaciju.

Prikazani svi od ukupno 6 rezultata