GNSS-Globalni navigacioni satelitski sistem

Globalni sistem za navigaciju putem satelita (GNSS) predstavlja mrežu stanica za kontrolu na zemlji, konstelaciju satelita u orbiti oko Zemlje koji emituju svoje položaje u svemiru i vremenu, i prijemnike koji trilateriraju kako bi odredili položaj površine Zemlje. Svi vidovi transporta, uključujući masovni prevoz, svemirske stanice, avijaciju, pomorstvo, železnicu i puteve, koriste GNSS. U telekomunikacijama, geodetskim merenjima, pravosuđu, hitnim službama, preciznoj poljoprivredi, rudarstvu, banci, naučnim istraživanjima i drugim oblastima, pozicioniranje, navigacija i vremensko usklađivanje (PNT) su od suštinskog značaja. Koriste se za upravljanje elektroenergetskim mrežama, vazdušnim saobraćajem, računarskim mrežama i drugim sistemima.
GNSS uključuje dva potpuno operativna globalna sistema: Globalni sistem za pozicioniranje ( GPS ) Sjedinjenih Američkih Država i Globalni satelitski navigacioni sistem ( GLONASS ) Ruske Federacije, kao i razvijajuće globalne i regionalne sisteme, odnosno Evropski satelitski navigacioni sistem ( GALILEO ) Evrope i Kineski ( COMPASS/Bei-Dou ), Indijski Regionalni satelitski navigacioni sistem ( IRNSS ) i Japanski Kvazi-zenitni satelitski sistem ( QZSS ).

Kada svi ovi globalno – regionalni sistemi postanu potpuno operativni, korisnicima će biti omogućen pristup signalima za pozicioniranje, navigaciju i vremensko usklađivanje sa preko 100 satelita.

 

GNSS - Globalni navigacioni satelitski sistem

Pored ovih sistema trenutno, postoje i sistemi za dopunu na bazi satelita, kao što su Sistem za proširenje na širokom području Sjedinjenih Američkih Država ( – WAAS- ), Evropska geostacionarna usluga za preklapanje navigacije (- EGNOS- ), Ruski sistem za diferencijalnu korekciju odnosno nadzor (- SDCM- ), kao i  Indijski sistem za GPS podržano geo-poboljšano navigaciju (- GAGAN- ) i Japanski Multi-funkcionalni satelitski sistem za transport (- MSAS- ). Kombinovanjem svih ovih sistema sa dokazanim kopnenim tehnologijama, kao što su inercijalna navigacija, otvara se vrata novim primenama za društveno i ekonomske koristi. Ove primene zahtevaju ne samo veliku  tačnost, već i pouzdanost . Primene koje su kritične za bezbednost transporta, kao što su sletanje civilnih aviona i drugih letova, imaju stroge zahteve za tačnost i integritet.

Pored prethodno navedenih, postoje sistemi za proširenje na bazi satelita, kao što su: Sistem za proširenje na širokom području Sjedinjenih Američkih Država (WAAS), Evropska geostacionarna usluga za preklapanje navigacije (EGNOS), Ruski sistem za diferencijalnu korekciju i nadzor (SDCM), Indijski sistem za podršku GPS podržane geo-poboljšane navigacije (GAGAN) i Japanski Multi-funkcionalni satelitski sistem za transport (MTSAT) Sistemi za proširenje na bazi satelita (MSAS). Mogu se koristiti zajedno sa dokazanim kopnenim tehnologijama poput inercijalne navigacije kako bi dali nove primene sa pozitivnim socioekonomskim efektima. Ove trenutne primene zahtevaju pouzdanost ili integritet, pored visoke preciznosti i tačnosti. Primene u transportu koje zahtevaju tačnost, kao što je sletanje komercijalnih aviona, su kritične za bezbednost.

GNSS-Globalni navigacioni satelitski sistem za Gis

Kvalitetno završen rad Međunarodnog-komiteta za globalne navigacione sisteme ( ICG ), posebno u uspostavljanju interoperabilnosti među svim globalnim sistemima, omogućiće korisniku GNSS-a da koristi jedan instrument za prijem signala sa više sistema satelita. Ovo će pružiti dodatne podatke, a posebno u urbanim i planinskim područjima, i veću tačnost u merenjima vremena ili položaja. Da bi imali koristi od ovih postignuća, korisnici GNSS-a trebaju pratiti najnovije razvoje u oblastima povezanim sa GNSS-om i razvijati kapacitet za upotrebu višesistemskog GNSS signala.

Zato su specifični ciljevi sprovođenja prioritetnog područja GNSS u Programu Ujedinjenih nacija 2023 god za primenu svemirskih aplikacija demonstracija i razumevanje signala, kodova, pristrasnosti i praktičnih primena GNSS-a, kao i implikacije buduće modernizacije

Prodaja GNSS uređaja u Beogradu – model: GPS GNSS uređaj Ruide Quasar R93i

 

Primena GNSS sistema u razni oblastima:

 • Navigacija u putničkim automobilima
 • Praćenje vozila i ITS
 • Pomorski  I vazdušni saobraćaj
 • Navigacija u poljoprivrednim mašinama i precizna poljoprivreda
 • Navigacija i upravljanje građevinskim mašinama
 • Geodetski premer zemljišta
 • Inženjerska geodezija
 • Monitoring deformacija terena
 • Geološka, geodinamička, seizmološka istraživanja
 • Aerofotogrametrijska snimanja i lasersko skeniranje iz vazduha (Airborne LIDAR)
 • Istraživanja u biologiji