Crkva i kosturnica Svetog Petra nalazi se na vrhu Kajmakčalana na planini Nidže na granici Grčke i Makedonije, nekada na granici Srbije i Grčke. Izgrađena je na najvišem vrhu čija je nadmorska visina 2521 metar.

U crkvi Svetog Petra se nalazi mermerna vazna u kojoj se nalazilo srce Arčibalda Rajsa a po njegovoj želji srce se nalazilo u vazni sve do 1941 godine kada su bugari razbili vaznu a srce je verovatno uništeno. Vazna se i danas dan nalazi u crkvi na istom mestu. Naši članovi udruženja Kajmakčalana svake godine posećuju Kajmakčalan, nekada džipovima a nekada sa Grčke strane se uspinjemo peške. Nekada se to dešava i dva puta godišnje. Naši članovi idu da čiste i održavaju srpska groblja naših predaka iz Prvog sveskog rata. Samo u Bitolju i okolini po čukama i vrletima Kajmakčalana se nalazi oko 28 srpskih grobalja. Neka od ovih grobalja održava naša država Srbija a više od desetak grobalja održavaju članovi udružnjenja Kajkakčalana i drugih udruženja. u neka groblja koja su nepristupačna nikada niko nije kročio unazad 70 godina izuzev lovaca koji idu u lov da love divljač.

Originalna vojna osmatračnica sa Kajmakčalana koju je koristila naša vojska za vreme Prvog svetskog rata i ista je prenešena u Beograd u Pionirskom parku preko puta skupštine. Na spomen pločama su naše Vojvode -Slavni ratnici.

 

 

Udruženje Kajmakčalan čiji je predsednik Stanoje Stojković je jedno među najaktivnijim udruženjima i najviše mladih članova koji svake godine borave u Makedoniji i Grčkoj čisteći i podižući srpska groblja i spomenike naših predaka koji su dali svoje živote po makedonskim gudurama oslobađajući svoju svetu zemlju Srbiju i druge narode na Balkanu.

Poseta Lazarevac

Kratak odmor kod ove lepe biste članova Kajmakčalana pri ulasku u razgledanje muzeja Kolubarske bitke i kulturnih zbivanja našeg lepog Lazarevca.