Nivelmanska papuča od 2,5 kg težine – najbolje rešenje za preciznost

Nivelmanska papuča ima polukružnu glavu sa gornje stranje na koje se postavlja teleskopska letva ili invarska za precizna merenja.

Papuča je crne boje i ima čeličnu ručku za nošenje.

Pri nivelisanju pored optičkog nivelira i nivelmanskih letava koristi se i drugi pomoćni pribor. Kao što su stativ, nivelmanske papuče i gvozdeni klinovi ili bolcne.

Kada nije moguće direktno izmeriti visinsku razliku između dva repera potrebno je kao pomoćne tačke koristiti nivelmanske papuče.

Nivelmanske papuče koje mi prodajemo su od 2,5 kg i na donjoj strani tela (trouglasta ili kružna ploča dovoljne debljine) imaju zavarena tri oslonca (nogice) a na gornjoj jedan zaobljen ispupčeni reper na kojeg se postavlja letva.

Na mekom i rastresitom terenu papuče nekada nisu dovoljno stabilne. Tada se umesto papuča stavljaju gvozdeni reperi dužine 12cm -36 cm zaobljeni sa gornje strane na koje se postavlja nivelmanska letva 5 m.