Geodetski uređaji prodaja – Geodetska oprema, uredjaji za geodeziju

Geodetski uređaji GNSS roveri imaju za cilj utvrđivanje mernih i opisnih podataka koje se koriste radi određivanja položaja karakterističnih točaka terena ili objekata za grafički-analogni ili digitalni.
Prostorni položaj date tačke određen je na osnovu poznavanja tri koordinata. Položaj geodetske tačke u ravni dato je dvema koordinatama,
treća koordinata je nadmorska visina koja se odnosi na referentni nivo mora.
Za naše područje usvojena je konformna poprečna, cilindrična projekcija odnosno Gauss-Krugerova projekcija.
Da bi se izveo postupak preslikavanja potrebno je odrediti kartografsku projekciju.

Geodetski uređaji su: GPS, Totalne stanice, digitalni ili optički niveliri, teodoliti….

Geodetsko snimanje ili merenje zemljišta je tehnika, profesija, umetnost i nauka određivanja zemaljskog ili trodimenzionalnog položaja tačaka i rastojanja i uglova između njih. Profesionalni geodetski radnik naziva se geometar. Ove tačke se obično nalaze na površini Zemlje i često se koriste za uspostavljanje karata i granica vlasništva, lokacija, kao što su projektovane pozicije strukturnih komponenti za izgradnju ili površinske lokacije podzemnih objekata, ili druge svrhe koje zahteva vlada ili građansko pravo, kao što je prodaja imovine.

Geodeti rade sa elementima geometrije, trigonometrije, regresione analize, fizike, inženjeringa, metrologije, programskih jezika i zakona. Koriste opremu, poput totalnih stanica, robotskih totalnih stanica, teodolita, GNSS prijemnika, retroreflektora, 3D skenera, LiDAR senzora, radija, inklinometra, ručnih tableta, optičkih i digitalnih nivoa, lokatora podzemlja, bespilotnih letelica, GIS -a i softvera za geodeziju. Geodezija je bila element u razvoju čovekove sredine od početka zabeležene istorije.

Planiranje i izvođenje većine oblika izgradnje to zahteva. Takođe se koristi u transportu, komunikacijama, mapiranju i definisanju zakonskih granica za vlasništvo nad zemljištem, i važno je oruđe za istraživanje u mnogim drugim naučnim disciplinama.

Geodetski uređaji prodaja –  FOIF GNSS ROVER – TOTALNA STANICA – NIVELIRI – Geo Masleša doo, Nušićeva 3a, Beograd

Foif GNSS Rover